Wellness Forum und Blog


7. April 2013

Notariusz Warszawa Ochota

Kategorie: 4 – rml54cmot – 07:47

Aby przygotować testament nie wystarczy twarde postanowienie i podjąć rozsądną decyzję na temat dalszego przeznaczenia naszym mieniem na wypadek zgonu. Testament to ważny akt prawny, dlatego wobec obowiązującego prawa powinien zostać uwierzytelniony przez posiadający odpowiednie uprawnienia organ. Potwierdzić prawomocność testamentu może notariusz Warszawa Ochota. Dokument ten powinien być sporządzony w sposób jasny i przejrzysty, zalecane jest zastosowanie podpunktów. Niekiedy testament posiada załączoną również ostatnią wolę, która nie dotyczy sposobu rozdysponowania mienia autora testamentu gdy nastąpi jego śmierć, lecz zalecenia na temat tego, czego wymagałby on od swoich spadkobierców.

Istnieje możliwość wprowadzenia zależności między wypełnieniem ostatniej woli a otrzymaniem spadku przez spadkobierców. Gdy dokument jest już napisany, należy przestawić go prawnikowi, który ma obowiązek potwierdzić jego zgodność z obowiązującym prawem. Aby tak się stało notariusz Warszawa Ochota powinien być obecny podczas sygnowania dokumentu. Następnie podpisany dokument oddawany jest pod opiekę notariusza, który od tej chwili zostaje wykonawcą testamentu i jest przez niego pilnowany aż do momentu śmierci testatora.

Keine Kommentare

Es gibt noch keine Kommentare.

RSS-Feed für Kommentare zu diesem Artikel.

Die Kommentarfunktion ist zur Zeit leider deaktiviert.