Wellness Forum und Blog


12. April 2013

Konstytucja 3 maja

Kategorie: Allgemein – focusin – 15:35

Konstytucja akt prawny, definiowany także jako ustawa zasadnicza, która przeważnie ma najwyższą moc prawną w ustroju źródeł prawa w państwie.

W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc wyznaczać: podstawy systemu społeczno-gospodarczego państwa, ponadto rozplanowanie, obszar i formę wyznaczania najważniejszych organów państwowych, oraz kluczowe regulacji, swobody i obowiązki obywatela.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została uplanowana w celu anulowania aktualnych wad układu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej swobody. Ustawa przedstawiła polityczne spłaszczenie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób amortyzując najgorsze manipulacje pańszczyzny. Konstytucja znosiła nieszczęsne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który jeśli miał ochotę – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – miał możliwość skasować wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała złagodzić obecny bajzel, popierany przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. Jednocześnie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Keine Kommentare »

Es gibt noch keine Kommentare.

RSS-Feed für Kommentare zu diesem Artikel. | TrackBack URI

Einen Kommentar hinterlassen

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> .